Säkerhet

Skriv ut
PDF

Dykning är en sport som fascinerar de flesta av oss. Trots att dykning är en mycket säker sport så innebär den fortfarande som vi alla vet en del risker. Så länge man följer de regler och föreskrifter som stadgats med en blandning av lite sunt förnuft är risken att förolyckas minimal. Vi på Dykhuset prioriterar säkerheten främst och jobbar hela tiden på att förbättra framför allt förebyggandet av olycksfallen.
Vad du själv kan göra för att förbättra din och allas säkerhet är att hela tiden hålla dig á jour vad gäller dykning.

Signalflagga A
På alla fartyg eller flottar varifrån dykning sker skall den internationella signalflagga A föras när dykare är i vattnet. Sker dykning under mörker skall flaggan belysas.

Utbilda dig till Stress & Rescue Diver, uppdatera dina HLR- och första hjälpenkunskaper, läs dyktidningar och följ med på våra seminarier och föredrag men framförallt DYK mycket!

Som elev på vår grundkurs och provdykär du alltid försäkrad. Om du är osäker på din privata dykförsäkring, kolla med ditt försäkringsbolag vad din försäkring täcker och vad du eventuellt behöver komplettera. PADI och DAN erbjuder separata försäkringar riktade till både sportdykare och professionella.

Nedan hittar du en länk som förhoppningsvis gör dig till en säkrare dykare:

Divers Alert Network
PLUMS

Nedan följer en liten minnesregel framtagen i samarbete med Sjöfartsverket som förbereder dig inför ditt dyk (PLUMS):

Platsen:

Var dyker vi? Vad heter platsen? Har jag dykt här förut? Notera! Utse mötesplats för räddningstjänst.

Luften:

Förväntade väderförhållanden? Vind? Sikt? Temperatur?

Utrustningen:

Är dykare utrustad så att dykaren syns tydligt under vattnet? Är allt i bästa skick, service utförd o.s.v?

Människan:

Har alla rätt utbildning för det planerade dyket? Har dykledaren Divemasterutbildning eller motsvarande?

Säkerhet:

Tänk på att alltid pardyka med mellanlina eller att använda livlina. Oerfaren skall dyka med erfaren. Vill du dyka säkert och roligt - följ med vårt dyksällskap!

Vid dyktillbud:

Alarmering:

Larma via 112 eller VHF. Vad har hänt? Är några försvunna? Eventuella symptom på skadade?

Åtgärder:

Avbryt all dykverksamhet! Påbörja eventuell behandling av skadad. HLR? Syrgas?

När räddningspersonal anländer:

Visa er position! Dykledare/parkamrat skall om möjligt medfölja till sjukhus.

© Dykhuset AB 2006-2015 Adress: Kungsgatan 73 (Kungsbroplan, T-bana Rådhuset), Tel: 08-10 95 95 - E-post: info (a) dykhuset.se
Öppettider | Vardagar: 11:00 - 18:00 | Lördag: 11:00 - 15:00 | Söndag: Stängt